Kwalifikacje

Nasze kwalifikacje

Posiadamy niezbędne kwalifikacje do wyceny na potrzeby banków potwierdzone świadectwem zdania egzaminu: „Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych” zorganizowanym przez Związek Banków Polskich z wykorzystaniem zasad Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

Stale podnosimy nasze kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i warsztatach związanych z rynkiem nieruchomości.

Operaty szacunkowe, które wykonujemy, trafiają m.in. do wielu banków działających na polskim rynku (w tym banków spółdzielczych). Sporządzaliśmy wyceny nieruchomości dla: PKO BP, Pekao SA, ING Bank Śląski, mBank, Bank Zachodni WBK, Alior Bank, Getin Bank, Credit Agricole.

Z chęcią podejmiemy też współpracę z innymi podmiotami działającymi na rynku nieruchomości