Oferta

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu:

Wyceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych

wyceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych (działki rolne, mieszkaniowe,  komercyjne)

Wycena gruntów zabudowanych

wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, gospodarstwami rolnymi, budynkami handlowo – usługowymi i magazynowymi.

Wycena nieruchomości lokalowych

wycena nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, użytkowe)

Wycena ograniczonych praw rzeczowych

wycena ograniczonych praw rzeczowych (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, służebności gruntowe, przesyłu).

Wyceny nieruchomości sporządzane są dla potrzeb:

 • Ustalenia ceny przy kupnie lub sprzedaży
 • Zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy
 • Skarbowo-podatkowych
 • Księgowych
 • Podziału majątku
 • Ustalenia i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
 • Wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • Ustalenia wynagrodzenia za służebność gruntową
 • Wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu
 • Ustalenia opłaty planistycznej i adiacenckiej
 • Innych celów szczególnych
CENNIK

Koszt wyceny nieruchomości jest uzależniony przede wszystkim od rodzaju nieruchomości, celu wyceny i stopnia skomplikowania opracowania. Cena wykonania operatu szacunkowego jest ustalana indywidualnie z każdym Klientem.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Obszar działania

Podstawowy obszar działania: miasto Lublin, powiat lubelski, łęczyński, lubartowski, świdnicki, puławski, rycki, opolski, biłgorajski. Dodatkowy obszar działania: powiat leżajski (województwo podkarpackie). Inne obszary wymagają indywidualnego ustalenia.